Duree

 

  Aqidaa

 

 Ibaadaa

 

 Manhaja

 

 Fatwaa

 

 Caqasaa

 

 Dawadhaa

 

 Dubbisaa

 

 Forum

 

Shekh Muhammed shekh                Abdulqadir

Shekh Tamaam Hussen

Shekh Hassan AbdAllah

Shekh Hassen Diida

Shekh Abu Yahayaa

Shekh Abu Naaji

Shekh Huseen Urdaa

Seyfuudiin Ahmed

Ahmed Abdulqadir

Abu Suleymaan Abdallah

 Isiniif fille 

Paltalk

 

 

 

   
 


 

   Seenaa Isaani

 

 

 1.Afaan Arabiffaatin

 2.Afaan Engliffaatin

 3.Afaan oromiffaatin

 

 

   Ulamaa'iin waa'e isaani maaljatte

 

1.Shekh Abdulaziiz Ibnu Baaz

 

2.Shekh Salih Al-Fawzaan

 

3.Shekh Salih Alheydaan

 

4.Shekh Muhsiin Al-Abaad

 

5.Shekh Muhmmed Sabiil

 

6.Shekh Muhsiin Ubeykaan

 

 

 

   Barnootaa fi gorsa isaani afaan Arabaatiin

1.

2.

 

3.

 

   Barnootaa fi gorsa isaani afaan Engliffa (English) hikkamee

 1.

 

 

 2.

 

 

 3.

 

 

   Barnootaa fi gorsa isaani afaan Oromotiin hikkamee

 1.

 

 

 2.

 

 

 3.

 

 

 

 

 

 


 

 Qura'ana caqasaa

 

 

Websitii Ulamaai