Duree

 

  Aqidaa

 

 Ibaadaa

 

 Manhaja

 

 Fatwaa

 

 Caqasaa

 

 Dawadhaa

 

 Dubbisaa

 

 Forum

 

Shekh Muhammed shekh                Abdulqadir

Shekh Tamaam Hussen

Shekh Hassan AbdAllah

Shekh Hassen Diida

Shekh Abu Yahayaa

Shekh Abu Naaji

Shekh Huseen Urdaa

Seyfuudiin Ahmed

Ahmed Abdulqadir

Abu Suleymaan Abdallah

 Isiniif fille

 

Paltalk

 

 

 

   
 

     

   Aqiidaa

 

 

 

 

 1. Aqidaa sirri

 Shekh Mahammed Abdulqadir

 

 

 

 

   Ibaadaa ( Xaharaa , Salaata , Haajji , Sommana , Zakaa )

 

 

 

 

1.Ibaadaa tenya Rabbiif qulqulleysu

 Abu Yahayaa

 

 

   Manhaja

  1.Akkaamitti fi maali irratti tokko taana?

Shekh Mohammed Abdulqadir

 2.Da'awaan Salafoota maal fakkaata?

Shekh Hussen Mahammed

 3.Karaa sunna jabeefachuu

Shekh Tamaam Hussen

 4.Hundeen dawaan Salafiyyaa irratti jaaramte

Shekh Nasrudiin Albaani

 

 

   Gorsa waliigalaa

 1. Amanti keesatti tokko tahu

Seyfuudiin Ahmed

 2. Sadarkaa ilmii fi ulamaa'in qabdu

Shek Mahammed Abdulqadir

 3.Amantii jachuun gorsa yookan tola yaadu

Shekh Hassan AbdAllah

 4.Faa'idaa ilmiin (bekomsiin ) qabdu

Shekh Mahammed  Usaymeen

 5.Afuraan (4) ragaa nuratti bahan

Abu Suleymaan Abdallah

 6.Beekkomsa Amantii haabarannu

Shekh Abu Yahayaa

 7.Wa'ee Mawlidaa iraa

Shekh Hassan AbdAllah

 8.Dhamsa kudha (10) Rabirra

 Shekh Muhammed Abdulqaadir

 

 9.Sadarkaa A'ishaan Qabdu

 Shekh Saalim Al ajamii

 

10. Sadarkaa wamicha gama Rabbii

 Shekh Muhammed Abdulqaadir

 

11.Sufiyyarra akkamitti tawbadhee?

Abdulkariimi Usmaan

 

   Kitaabaan Barnootaa

 1.Aqidaa ahalul sunnah weljamaa'a

 2.Qawaidul Arba'a ( Huundee Afuraan )

 3.Riyaadu As-Salihiin

 4.Usulu Salaasa ( Hundee Sadeen )

 5.Sharhii Sunna kan Imaamu Berbahaarii

    Seenaa

1.Seena Abubaker Siddiiq

Shekh Hassan AbdAllah

2.Seenaa Salmaan Alfarisi

Shekh Hassan AbdAllah

 

 

 

   Qura'aana Caqasaa

1.Qaraati Qura'aana gutu

 Salah Al-Bukhatir    

2.Hikkaa Qura'anaa afaan English

 Nadiir Al-Qallawii

 

 

 

 

 


 

 Qura'ana caqasaa

 

 

Websitii Ulamaai