Duree

 

  Aqidaa

 

 Ibaadaa

 

 Manhaja

 

 Fatwaa

 

 Caqasaa

 

 Dawadhaa

 

 Dubbisaa

 

 Forum

 

Shekh Muhammed shekh                Abdulqadir

Shekh Tamaam Hussen

Shekh Hassan AbdAllah

Shekh Hassen Diida

Shekh Abu Yahayaa

Shekh Abu Naaji

Shekh Huseen Urdaa

Seyfuudiin Ahmed

Ahmed Abdulqadir

Abu Suleymaan Abdallah

 Isiniif fille 

Paltalk

 

 

 

   
 

 

   Kitaabaan 

 

   Ergaa waan 'Xaharaafi Salaataa

 

   Akkaataa Hajii fi Umraan itti gaggeefamtu

 

  Aqiidaa Islaamaa Qura'ana fi Haadiisarra

 

  Sadarkaa  Guyya kurnaan (10) duraa Zul Hijjaaaa

  Aqidaa

  Adiqaate Fudhu

 

 

 

 

 

 


 

 Qura'ana caqasaa

 

 

Websitii Ulamaai