Duree

 

  Aqidaa

 

 Ibaadaa

 

 Manhaja

 

 Fatwaa

 

 Caqasaa

 

 Dawadhaa

 

 Dubbisaa

 

 Forum

 

Shekh Muhammed shekh                Abdulqadir

Shekh Tamaam Hussen

Shekh Hassan AbdAllah

Shekh Hassen Diida

Shekh Abu Yahayaa

Shekh Abu Naaji

Shekh Huseen Urdaa

Seyfuudiin Ahmed

Ahmed Abdulqadir

Abu Suleymaan Abdallah

 Isiniif fille

 

Paltalk

 

 

 

   
 

   Qabxilee waa'e manhaja laalchise  

 

   Salafiyya fi Salafi  jachuun maal  jachuudha.

  - Shekh Salih ibnu Useymeen

Caqasaa  

  - Shekh Fawzan Ibnu Fawzan

Caqasaa  

 

   Nama dogoggorarra jiru namaaf ibsani irra ifeegaa jechuun akkami?
 - Shekh Abdulaziz ibnu Baaz

Caqasaa  

 - Shekh Fawzan Ibnu Fawzan

Caqasaa  

 

   Jihaada yaroo amma deema jiruu hukmiin isaa maali
 - Shekh Nasrudiin Albani

Caqasaa  

 - Shekh Fawzan Ibnu Fawzan

Caqasaa  

 

   Boombiin if galaafatani namalle galafachuun amantii islmaa maal jattiin
 - Sheekh Tamaam Hussen

Caqasaa  

 

   Gorsa waa'e manhaja laalchise

 

   Kitaabaa

   Sharhi iSunna kan Imaamu Berbahaarii

 Shekh Hassan Abdallah

 

 


 

 

 

 

 


 

 Qura'ana caqasaa

 

 

Websitii Ulamaai