Duree

 

  Aqidaa

 

 Ibaadaa

 

 Manhaja

 

 Fatwaa

 

 Caqasaa

 

 Dawadhaa

 

 Dubbisaa

 

 Forum

 

Shekh Muhammed shekh                Abdulqadir

Shekh Tamaam Hussen

Shekh Hassan AbdAllah

Shekh Hassen Diida

Shekh Abu Yahayaa

Shekh Abu Naaji

Shekh Huseen Urdaa

Seyfuudiin Ahmed

Ahmed Abdulqadir

Abu Suleymaan Abdallah

 Isiniif fille

 

Paltalk

 

 

 

 

   
 

Shekh Muhammed Abdulqaadiir
 

   Barnoota

 

   Aqidaa ahalul sunnah weljamaa'a

 

   Gorsa

 

   Akkaamitti fi maali irratti tokko taana?

   Aqidaa sirri

  Sadarkaa ilmii fi ulamaa'in qabd

  Dhamsa kudha (10) Rabirra

  Sadarkaa wamicha gama Rabbi

 

   Fatwaa

 Aqidaan hululiyya jadhamtu ta akkamiit?

 Yaroo Salaannu Rabbiin zaata isaatiin nudura jira?

 Murtiin nama  Rabbiin zaataan nubira jira ja'u maali

 Mallatton warra bid'a maali ?

  Dili biraati fi bida'a kamtu tobatun irraa nama dhiba?

 Boodaan tobadha je'ani dili dalagun nitaat

 ganda ta'aziyyatti bikka takka nama du'eef zikri goodhun nidandahamti ?

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Qura'ana caqasaa

 

 

Websitii Ulamaai